L23 sejl..
 
Generelt om L23 sejl.

Generelt om sejl og sejldugstyper.
Sejl og valg af sejldug udgivet af Erhvervsskolen Nordsjælland (uddrag).
Hvilke sejlmærker benytter de bedste både ved DM.


 

Sejl og L23...
Generelt består et stel sejl til L23 af et storsejl, en genua, en fok og en spiler. Man kan supplere med en stormfok; men erfaringen er, at den aldrig bliver brugt.

Her er en beskrivelse af de enkelte sejl og hvad man skal være opmærksom på ved køb af disse.. 

Storsejl.
Masterne på L23 er delt op i to typer, som gør at man enten benytter storsejl med slæder i forliget eller benytter storsejl med tovværksforlig uden slæder. Med slæder monteres storsejlet på masten og en anordning gør, at slæderne bliver i mastens hulkehle og sejlet kan lægges sammen over bommen og dækkes med en bompresenning. Storsejl med tovværksforlig og uden slæder, monteres til masten hver gang sejlet skal benyttes og rulles typisk sammen og afmonteres fra bommen efter brugen. Man skal ved køb af storsejl huske at bestille den rigtige type. Sejlet må til kapsejlads kun være lavet i Dacron dug, og der må ikke være mylarforstærkninger i sejlet. Storsejlets halsbarm fæstes til riggen, hvor bommen sidder på masten. Der kan være forskellige udformninger af den sjækkel, som sejlet sidder fast med her. Således er det vigtigt, at måle hvor sjæklen sidder i forhold til mast og bom. Mål sjækkelens afstanden til agterkanten af masten og afstanden til overkanten af bommen, når denne står vandret (cut-back).

Måling af cut back:
   Mål afstanden fra sjækkel og til agterkant af mast og overkant af bom. 

Disse mål skal gives til sejlmageren, så kovsen i halsbarmen bliver isat det rigtige sted. Oftest laves storsejlet med eet reb, hvilket betyder, at man kan reducere sejlarealet ved kraftig vind. Det kræver, at der på bommen er monteret liner til rebning af sejlet. Storsejlet har 4 sejlpinde, hvor den øverste må være gennemgående. Den øverste laves så den kan udskiftes; men  også de øvrige pinde må gerne kunne udskiftes. Man kan med fordel have den øverste sejlpind i forskellige stivhed. Ud over den "normale" bør man have en blødere til let luft samt en mere stiv til sejlads i hårdt vejr. Ud for hver lomme til sejlpindene bør der være monteret en tickler, der er en uldsnor, som viser om storsejlet er trimmet rigtigt. Husk at til kapsejlads skal storsejlet være udstyret med sejlnummer og klassemærke. Storsejlet monteres med cunningham som giver mulighed for at stramme storsejlet nedad på masten efter faldet er sat.

Genua.
Dette sejl er bådens største forsejl og er i dag for det meste lavet i mylardug. Mylar gør, at sejlet er formstabil ved øget vindstyrke. Således kan man med flad trimmet genua sejle i vindstyrke op til 10 m/s. En ny genua må aldrig sættes for hårdt i forliget. Forliget strammes indtil rynkerne i forliget lige forsvinder. Husk ved aftagende vind igen at slække på faldet. Genuaen skødes på skinnen, som ender ved cockpitkarmen. Genuaen skal passe til skødeviseren på skødeskinnen. Hvis genuaen er syet med for høj eller for lav skødebarm, risikerer man, at sejlet ikke kan justeres rigtigt. Genuaen skødes via spillene på cockpitkarmen. For at forhindre skødetovværket i at skamfile karmen (gerne i BB side), bør man montere en beskyttende skinne. Genuaen bør monteres med 3 sæt tickler fordelt på forliget. Uldtråde der er monteret på begge sider af sejlet ca. 30 cm fra forliget.

Fok.
Dette sejl laves som storsejlet i Dacrondug. Sejlet kan også udføres i jerntemper, der er en meget hård og mere stabil dug. Fok i jerntemper bør normalt rulles hvilket også gør, at denne type stort set kun benyttes til kapsejlads. At skulle på fordækket for at skifte en fok i jerntemper kræver nogen træning. En fok som kan lægges sammen er meget mere handy. Fokken skødes på skødeskinnen på ruffet. Fokken bør udstyres med tickler som genuaen.

Spiler.
Dette sejl udføres i nylondug eller tilsvarende let materiale. Spileren syes i dag med banerne gående ud fra alle tre hjørner. Således kan man få en spiler uden nogen vandrette sejlbaner. Denne type er mest stabil og mest brugt. Den bedste sejlads får man, hvis spileren passer i mål til båden og dens spilerstage. Husk der skal være nummer i spileren hvis den skal benyttes til kapsejlads.

Stormfok.
Med fuldt storsejl og fok kan båden sejle i op til kuling, og med en rutineret besætning i endnu mere luft. Hvis man overraskes med kraftigere vind, kan storsejlet helt bjerges, hvorved man måske kan slippe for at skifte eller bjerge forfejlet. En urutineret besætning bør ikke forsøge at skifte forsejl i hårdt vejr. En stormfok er således kun egnet, hvis man absolut skal sejle i kuling eller mere vind.

Blå knap i sejlet.
Husk at hvis sejlet skal benyttes til kapsejlads så skal sejlmageren sætte en blå knap i sejlet. Dette er et krav fra Dansk Sejlunion og koster ekstra. Derfor husk at aftale prisen på sejlet med knap isat.

Spørgsmål og kommentarer kan sendes til L23 Klubben.


 

 

Sejl- og sejldugstyper.

1: Vævet sejldug:

Mest kendte er Dacron (polyester), som bruges ifm cross cut skæring (vandrette baner) til forsejl og storsejl.
Til spileren benyttes dug i nylon, der som regel har et radialt snit., det vil sige at banerne udgår fra barmene og samles midt i sejlet.
Vævet dug har tråde i 2 retninger, hvilket gør dugen ustabil ved diagonalt træk. Dette forsøges elimineret ved hjælp af forskellige typer af coatninger (overfladebehandling).
De bedste duge er meget hårdt vævet og med en coatning. Coatning sker ved at tilføre fyldstof mellem trådene og efterfølgende varmebehandle dugen. I takt med at coatningen nedbrydes, forringes sejlets stabilitet.
Dacrondugen er som ofte af en balancerede type, som bruges til fok, storsejl  og genua og har næsten lige mange fibre i begge retninger og med stor stabilitet på diagonalen.
Dacron tilbydes ofte som cruisingdug eller racingdug. Udtrykkene dækker over hvor formstabile og hård, den pågældende dug er. Racingdug dækker således over en dugtype, som er meget formstabil; men samtidig også hård og dermed vanskeligere at ”pakke”. Den hårdeste type kendes ofte som jerntemper, som vi på L23 ser brugt til fok. Hårde sejl bør altid rulles, og man bør undgå knæk og folder, som langsomt nedbyder stabiliteten i dugen. Kun blødere dacronsejl bør foldes sammen.

2: Laminatdug.

Duge som er limet sammen af flere lag forskellige materialer. Disse bruges mest til radialskårne sejl hvor banerne udgår fra barmene og mødes midt i sejlet. Sejl skåret i lamineret dug har større formstabilitet end i vævet dug; men også kortere levetid.
Lamineret sejldug kan være opbygget af forskellige fibertyper så som -  polyester, pentex, kevlar, spectra, kulfiber og andre typer som hele tiden udvikles. Fra 2014 må alle disse fibertyper benyttes til genuaen.  
Laminatduge består af en eller flere lag polyesterfilm med tråde i forskellige retninger.
Sejl i lamineret dug bliver mere og mere udbredt og er næsten enerådende til kapsejlads, hvor klassereglerne tillader disse.
Nyere generationer af lamineret dug indeholder polyesterfilm med indlagte tråde i flere retninger. Således kan man nu lave en genua til L23 med vandrette baner (cross cut), hvor formstabiliteten opretholdes af de indstøbte diagonale tråde. Denne sejltype sparer tid ved fremstillingen og mindsker spild af sejldug i forhold til de radialskårede sejl.

3: Hel eller delvis støbte sejl.

Delvis støbte sejl:
Til L23 findes nu muligheden for at få et sejl med indstøbte tråde, som følger trækretningen. Da dybden ikke er indstøbt i denne type sejl (2D-sejl), samles det støbte sejl af vandrette paneler, hvori faconen er indlagt. Til slut svejses de vandrette baner sammen til det endelige sejl.

Helstøbte sejl:
Disse vil vi måske se i fremtiden til L23.   
Hele sejlet støbes over en 3D-form, som er indstillet til at give sejlet sin endelige størrelse og facon.
Sejlene er således uden syninger/samlinger i selve sejlets hoveddel.
Fordelen ved disse er, at man undgår spændinger i form af træk i en søm eller samlinger, og man får et sejl med en meget jævn overflade.
Disse sejltyper ser vi på de meget store kapsejladsbåde så som ved Americas Cup o.l.

Spørgsmål og kommentarer kan sendes til L23 Klubben.


 

Mere om sejl og valg af sejldug.


Uddrag fra materiale udgivet af Erhvervsskolen i Nordsjælland - af Tom Carlsen 2012.

Materiale valg sejl:

Vævede sejlduge

Polyester (Dacron-Terylene, Tergal, Trevira, Diolen).

Spectra (Dyneema)

Nylon (Polyamid)

Vævet Polyester sejldug fremstilles med forskellige egenskaber:
High Aspect  – Low Aspect  – Warp Oriented.
Stabiliteten i dugen fremkommer ved at varmebehandle, krympe og imprægnere.
Imprægneringen bliver trykket ind i dugen ved at den køres ind mellem stålruller.
Det er forskellige typer imprægnering som giver en mere eller mindre hård og stabil overflade. Den hårdeste er den såkaldte Yarn Temper, HTP eller Polykote, hvor der anvendes en form for harpiks. Denne dug anvendes typisk til kapsejlads og klassebåde.

High aspect. Til høje smalle sejl med vandrette baner, hvor styrken i skud tråden (Fill) er vigtigt for sejlet facon stabilitet. Dette er en ubalanceret konstruktion som har mindre stabilitet på 45 grader (Bias).

Low aspect. Til lavere, bredere sejl med vandrette baner, hvor en bedre balance mellem skud og kæde (warp) tråden egner sig bedre til at forhindre at sejlet bliver udsejlet. Denne konstruktion har bedre stabilitet på 45 grader.

Warp oriented. Bliver sejlet designet til radial skæring, hvor sejldugen bliver orienteret i stræk retningerne, bliver den kæde (warp) orienterede sejldug anvendt. Den er stabil i kæden og har fine tal på de 45 grader. Denne sejldug egner sig specielt godt til forsejl f.eks. rullegenuaer.

Spectra anvendes i forskellige kombinationer, som vævet sejldug i horisontale og radiale designs. Specielt til store turbåde, hvor vægt og styrke langt overskygger Polyester.

Nylon er en stærk syntetisk tråd som kan indfarves i mange farver og væves til en stabil og let sejldug som anvendes specielt til spilere. Det har en god brudstyrke, men også en god elastisk egenskab som gør at spileren ikke så let går i stykker. Det er normalt en meget balanceret konstruktion som egner sig til både horisontale og radiale designs. Den bliver fremstillet i vægte fra 20 gr/m2 til 150 gr/m2.

Laminerede sejlduge

Mylar Polyesterfilm
Polyester
Pentex
Spectra (Dyneema)
Technora (Aramid)
Kevlar (Twaron, Aramid)
Kulfiber (Carbon)

Materiale egenskaber:
Alle laminerede sejldugs konstruktioner indeholder Mylar Polyester film. Dette gælder for både sejlduge fremstillet af dug fabrikanter som, Dimension-Polyant, Contender, Bainbridge, Challenge o.s.v. eller sejlmagere som North, Elvstrøm, Doyle, Quantum, UK Halsey o.s.v.

Ved at bruge Mylar film får producenterne en stabil basis for det layout som de vil anvende.

Til de mindre kapsejlads sejl limes Mylar filmen sammen med Polyester, Pentex og Kevlar. Vægt i forhold til styrke er vigtig, levetid har mindre betydning.

Ved kapsejlads sejl til større både bliver konstruktionerne mere komplicerede da belastningerne er væsentlig højere.
Det bliver nødvendigt at kombinere f.eks. Kulfiber med Spectra og Kevlar på grund af kulfiberens skørhed. Der kan også lægges flere lag Mylar film ind i konstruktionen. De forskellige sejlmager grupper har deres egne løsninger på lamineringen.

North Sails har deres egen 3DL, hvor trådene ligger i ubrudte baner fra hjørnerne i forhold til belastningen. Dette bliver gjort på en form, hvor Mylarfilm, tråde og lim varmes til et sejl. North's seneste udvikling på dette område er deres 3Di, hvor der bliver lagt strips ud i de beregnede retninger og som 3DL bages til et sejl på en form. 3Di bliver lettere end 3DL da der ikke anvendes Mylar film i denne konstruktion, kun fibre og lim.
Elvstrøm har deres ”EPEX”, Quantum har deres ”Fusion” og Doyle deres ”Stratis”. Forskellen mellem North Sails 3DL teknologi og de andre førende sejlmagerier ligger i at North støber sejlet på en tre dimensionel form og de andre limer flade stykker med indtag i banerne sammen til et sejl, altså som en konventionelt sejl.
UK Halsey har deres egen teknik, da de limer sejlet sammen af horisontale baner og derefter lægger smalle strips med lim på, ud over sejlfladen. De kalder det ”UK Tape Drive”.

Tilsvarende teknikker bruges til turbåd sejl, hvor der til forskel fra kapsejlads sejlene, limes forskellige typer vævet sejldug på, enten den ene side eller på begge sider. Taffetaen er normalt en vævet Polyester dug. Derved får tursejleren både det avancerede designede layout og den holdbarhed og slidstyrke som tursejleren efterspørger.Sejlfabrikater på de bedste både ved DM..
Fra 2002 vises alle præmietagerne.

Hvilke sejlmærker benytter de bedste både ved DM!!  SE HER!!