D59 ønsker klassebevis efter en renovation 2016.

D59 er den 29. marts 2016 blevet godkendt af Dansk Sejlunion som klassebåd efter indstilling fra L23 Klubbens bestyrelse!!

Dokumentationen for godkendelsen er følgende..

L23 Klubbens regler herfor...

I Klassereglerne står der, med hensyn til aptering, følgende som er relevant i dette tilfælde:

2.4 APTERING

2.4.01 Båden skal være apteret med en standard aptering jvf. tegninger 7.2.xx eller en tilsvarende aptering med hensyn til vægt, vægtfordeling og afstivning af båden. Hvis bådens aptering afviger fra standard aptering jvf. konstruktionstegningen skal denne skriftligt godkendes af L23-Klubbens bestyrelse og Dansk Sejlunion.

2.4.03 Det er tilladt at forlænge styrbords køje til agterskottet.

2.4.04 Trædørk, hoved- og agterskot, fire faste køjer med finerbunde samt pantry skal være monteret.

2.4.05 Langskibs hylder over køjer i kahyt skal være monteret. Hvis max 6 mm tykkelse må disse gerne være glasset til skroget.

2.4.06 Det er tilladt at indglasse max 2 ruminddelinger til skroget under hver køje i hovedkahyt.
Ingen ruminddelinger, eller tværskibs afstivning, må være tættere på forreste hovedskot end 0,89 m.

2.4.07 Apteringen består af 12 mm teakplywood.

2.4.08 Hovedkahytten begrænses af agterskot ved nedgangsåbning og hovedskot med åbning til trekantet forkahyt.

2.4.09 Langskibs indstøbte styrkeelementer er køjesider SB og BB samt langskibs skot under SB kistebænkside.
           Bemærk: Køjebunde må ikke være indstøbt til skrogsiden. 

 

På L23 Klubbens hjemmeside står følgende:

Fortolkning af klassereglerne.

L23-Klubben kommer løbende ud for, at bl.a. materialeudviklingen gør, at vores klasseregler bør opdateres.
Kun på en kommende generalforsamling kan vi vedtage ændringer af vores regler.

Der kan opstå behov for en fortolkning af vores regler, indtil en ny og mere præcis regel vedtages.
En regel har en intension, som ved en fortolkning vil ligge til grund for bestyrelsens holdning.
Man skal være opmærksom på at klubben og en klassemåler, i første omgang, varetager alle andre sejlers interesser og IKKE den enkelte involverede sejlers umiddelbare interesse.

En fortolkning, fra L23-Klubbens side, vil blive gjort ud fra følgende:
1) Vi vil fortolke reglerne ud fra bådens konstruktionstegninger og anden tilgængelig dokumentation.
2) Bestyrelsen vil fortolke med udgangspunkt i intensionen i de gældende regler.
3) Ingen fortolkning skal favorisere et mindretal af både.
4) Hvis der ikke kan leveres materiel, som overholder vores gældende regler, vil bestyrelsen tage initiativ til ændring af vores
     klasseregler på en kommende generalforsamling.
5) En dispensation, fra vores klasseregler, kan kun gives af Dansk Sejlunion efter en anmodning fra L23-Klubben.

Ethvert medlem kan frit fremlægge forslag til ændring af gældende klasseregler.
Disse skal fremsendes til bestyrelsen, hvorefter de vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling.

 

L23 Klubben (Hans Jørgensen) har modtaget følgende fra bådens ejer:

Bemærkninger (Hans Jørgensen): Er skrevet med kursiv.

De to små "kortborde" i begge sider er lavet af 12mm teak
med kant - båret af x-finer plader der står på køjefrontkanten.
Der er bagplader af samme 12 mm krydsfiner helt op til rufbeklædningen.
Det hele er skruet sammen med 25 mm lister.

Aptering er lavet i 12 mm som angivet i klassereglerne.
SB køje er forlænget til skot ved nedgangen hvilket er tilladt i følge klassereglerne.
Således er det ikke et krav at der er et kortbord her - hvilket der også er i dette tilfælde.

BB køje er forlænget og mindre skot samt pantry, i følge konstruktionstegningen, er erstattet af anden kortbord indretning.

Til sammenligning her billeder fra D140, som viser kortbord aptering i SB side samt pantry i BB side.

SB side (D140) hvor køjen i følge vores klasseregler gerne må forlænges til agterskottet.

BB side (D140) med pantry, uden vask (som er lovligt).

 

El panel i SB side + skotlampe. BB side er kun med skotlampe.

Der er ingen krav til el-installation ud over batteriets kapacitet og vægt hvilket her ser ud til at være opfyldt.

Mellem de 2 plader der bære "kortbordene" er der på en lægterevle
monteret en 18 mm x-finer- bred nedgangsplade.

Der er ikke krav til en så stor og tyk plade her; men et mindre trin.
Spørgsmålet er om ikke den kan gøre det ud for bordplade, som ikke behøver at være monteret med vask. 

Dørken er 12 mm x finer der går ud til agterskottet med huller for løftestropper.

Se billede herover - Dørkplade overholder dimensioner for denne.


Køjebunde er 12 mm løse x- finerplader med hængslede adgangslemme.

Køjebunde overholder dimensioner og er helt løse. Væsentlig at de ikke er glasset til skrogsiderne.

"Hattehylden" er 6 mm x-finer fæstet til skroget med en ca. 18x80 mm rygrevle i teak der er skruet sammen.

Hattehylderne ser ud til at overkolde klassereglerne.
 

Skillevæg under køjebunde er 91cm bag hovedskot.

Rumadskillelser under køjer overholder klassereglerne.
 

Der var ingen aptering da jeg overtog båden kun gulvtæppe på skrogsider
som er fjernet i hovedkahytten - men ikke i forskibet (stort arbejde)
Som jeg kan se har der ikke været fastglasset noget i båden - ud over
skot og delvis køjefronter.

Der er ingen krav til indvendig beklædning.
Hovedskot og køjefronter ser ud til at overholde klassereglerne.

 

Venlig hilsen
Hans Fossing Nielsen
Axelhusparkeringen 9
4700 Næstved
40 70 32 40

Slutbemærkning:

Ejer har gjort Dansk Sejlunion opmærksom på at båden har været under renovering, hvorefter båden er "special" indtil en endelig godkendelse som klassebåd.

Som reglerne angiver, skal L23 Klubbens bestyrelse tage stilling til dette og fremsende deres beslutning til en endelig godkendelse hos Dansk Sejlunion.

Båden er udstyret med sejl godkendt efter klassens regler og de bærer alle L23 Klubbens stempel.
Ejer håber på godkendelse af båden, så han kan deltage ved L23 DM 2016 i Kerteminde.

Med sejlerhilsen Hans Jørgensen - L23 Klubben.

Slutteligt har L23 klubben modtaget følgende mail fra Dansk Sejlunion:

Fra: Mikael Jeremiassen [mailto:mikael@sejlsport.dk]
Sendt: 29. marts 2016 10:35
Til: Per Nielsen
Cc: mike@L23.dk
Emne: SV: L23 D59. godkendelse som klassebåd efter en renovering.

Hej Per
L23 DEN 59 er hermed registreret som en klasset L23’er.
Jeg giver Hans Fossing besked.

Hilsen
Mikael