Osmose  (glasfiberpest )

Efter som der jo nok med tiden vil dukke flere L23er op med osmose i undervandsskroget, er det måske en ide at få erfaringer om behandling af osmose bredt ud. Så hermed mine erfaringer med osmosebehandling af min egen båd.

Afsløring af osmose:

Vandmolekyler kan trænge gennem gelcoat og laminat. Osmoseblærer vil i starten være svære at afsløre; men vil ved bortskrabning af bundfarven fremstå som små forhøjninger, specielt omkring vandlinjen. Hvis man forsigtigt med spidsen af en kniv stikker hul på en osmoseblære, vil indholdet af blæren lugte som eddike.

Både, som ligger i ferskvand, har tilsyneladende større risiko for at få osmose end både der ligger i saltvand. Forskellen mellem osmoseblærens saltindhold og vandets saltholdighed er her størst.

Osmoseblærer konstateres bedst om efteråret eller ved optagning, da blærerne formindskes ved udtørring i fri luft; men osmosen eksisterer stadig i båden.

Hvis osmosen får lov til at brede sig kan det ske, at glasfiberlaminatet bliver så nedbrudt, at der kan trænge vand ind til kølfæste, samt gennemføringer bliver utætte.

Behandling:

Hvis en båd har fået osmose er der flere måder man kan komme osmosen til livs, men den metode jeg tager udgangspunkt i er sandblæsning. Se div. Fotos.

Sandblæsningen udføres af professionelle sandblæsningsfirmaer, der ellers beskæftiger sig med sandblæsning af husfacader, stålkonstruktioner, og andre bygningsdele. Jeg benyttede et sandblæsnings JP-Sandblæsning Tlf. 59265900  Svinninge. De har stor erfaring med sandblæsning af både..

Prisen for en sandblæsning af undervandsskroget på en L23 afhænger meget af hvor meget tid /sand de skal bruge, så hvis man selv hjælper med afdækning og oprydning kan der spares en del.

Båden skal tildækkes helt med presenninger, jorden omkring båden skal dækkes helt med plastic og masonitplader , så alt det forurenede sand kan skovles op og bortskaffes på forsvarlig vis !

Hvis man selv dækker af og rydder op kommer regningen op på 3000-4000,- kr. + moms.

Efter sandblæsningen starter en omfattende udvaskning af osmosen, for at neutralisere syredannelsen i laminatet. Derfor højtryksrenses hele det sandblæste undervandsskrog meget grundigt, dagligt i  5-7 dage i træk, for total fjernelse af syrerester.

Efterfølgende udtørring af bunden tager typisk 4 uger, alt afhængig af vejret. Derfor.. få båden sandblæst og udvasket om efteråret, så kan den tørre hele vinteren.

Derefter skal alle huller og ujævnheder i laminat og gelcoat spartles med Epoxyfiller og slibes, så overfladen bliver helt plan. Jeg vil nok anbefale min. 3 x spartling og slibning. Bunden må godt være ru, det sikre efterfølgende god vedhæftning af primeren.

Som erstatning for gelcoaten skal der nu påføres mindst 5 gange High Protect - et Hempel produkt. Det er et fint produkt, og der medfølger en rigtig god brugervejledning, hvor der står alt om overmalingsintervaller og nødvendige arbejdstemperaturer.

High Protect påføres nemt med en glat skumrulle, og giver en pæn og glat overflade, som bindeled mellem High Protct og bundmalingen skal der påføres et lag Yacht Primer eller et lag Light Primer - her skal også bruges en skumrulle.

Derefter påføres 1 eller 2 lag bundmaling, og bunden er som ny !!
Generelt kan man sige at alle lag High Protect med efterfølgende primer samt første lag bundmaling skal påføres vådt-i-vådt.

Div. udgifter til: Epoxy Filler, High Protect, Light Primer og bundmaling løber ca. op på 3000,-kr. Så alt i alt kommer en behandling af osmose, op på mellem  7000,-kr. og  9000,-kr. hvis man laver alt spartel og malerarbejde selv. Jeg lavede det hele selv, og er meget tilfreds med det færdige resultat..

Der er meget hjælp at hente på div. hjemmesider..

God arbejdslyst !   Morten D-281

 

Afdækning før der sandblæses..    Vogn med sandblæsningsudstyr..

.

              

Kun fra vandlinien og ned er båden angrebet..

    

Der hvor båden er angrebet går sandblæsningen i dybden.
Disse huller skal senere udspartles.

  

Kølen og samlingen mellem køl og skrog samt roret ses her sandblæst.
Køl, ror og bund er nødvendigvis ikke lige meget angrebet..