Tips til masten.

Salingshorn og salingshornsfæste fra John Mast.
Mastefod fra John Mast.
Mast, beslag og løbende rig fra John Mast samt prislister februar 2012.
Hulkehlebeslag fra dimsekassen.
 

Salingshorn og salingshornsfæste fra John Mast.

"Renovering af gammel type beslag":

Hvis gamle salingshorn er slidte, især i hullerne til skruerne, som fæster disse til beslaget, kan man med fordel bore hullerne op, så en større bolt igen kan sættes i og spændes, så salingshornene igen sidder fast på masten og ikke bevæger sig frem og tilbage.

De bageste huller skal ikke boret op - de er stadig 6 mm.
De forreste er boret op til 8 mm, så der ikke bliver slup i hullet der - Der skulle der gerne være gods nok.

Hvis hornet stadig bliver for løst, og peger for meget bagover, har jeg lavet et par "dimser".
Det er 3 mm aluplade med en vinkel som indvendig er 5 mm i ombukningen og 3 cm bred.
Der er et hul 6 mm i "dimsen" og holdes af den bageste skrue så "dimsen" kommer mellem hornets agterkant og beslaget på masten.
Herved presses hornet fremad og sikrer at hornet ikke kan bevæge sig frem og tilbage.

Undersiden af de to "dimser" - bukket af 3 mm aluplade og boret 6 mm hul.

Oversiden af samme to "dimser", som monteres på oversiden af hornet sammen med bageste bold.

Her vist oversiden af BB salingshorn med ny 8 mm bold i forreste hul og 6 mm bold gennem "dimsen" og hornets agterste hul. Bemærk at bukningen kommer mellem hornets agterste del mod masten og beslaget på masten og tvinger derved hornet fremad og "låser" dette i en stilling, som er mere vinkelret på bådens centerlinje.

sejlerhilsen Hans Jørgensen D140 Zero.

 

 

Udskiftning af nye beslag til salingshorn:

Såfremt dine salingshornsfæste er defekt eller trænger til udskiftning, er den type som typisk er anvendt  på L 23’erne udgået af produktion. Som erstatning, kan leveres et salingsfæste fremstillet af rustfri stål, som kan monteres lige over det gamle fæste, eksisterende salingshorn kan i de fleste tilfælde genanvendes.

De fleste L23 er oprindelig leveret med salingshorn som er 62 cm. lange. Klassereglerne tillader at salingshornene må være længere. Målet mellem indersiden af masten og indersiden af topvantet må max. være 70 cm. Ved levering og montering af salingshorn skal man være opmærksom på at klassereglen om 70 cm overholdes.

Salingshornene som sælges i dag er stadig af samme type som da båden blev bygget.

 


John Mast A/S – Lunikvej 12 – 2670 Greve tlf 4390 5600.   www.johnmast.dk


2007 priser incl. moms excl. levering.
Salingshorn 2 stk. skal tilskæres i lænden           1000kr.
Salingfæste komplet sæt                                        1850kr.

Stykliste og udførlig monterings-beskrivelse med billeder KLIK HER.

Hvis man er i tvivl om hvor den nye type salingfæste skal monteres (fremme/tilbage) kan jeg oplyse, at jeg har monteret dem sådan, at afstanden mellem de to agterste kanter af de to plader, der nittes på masten, og hvor hornene monteres er 6 cm. Altså 3 cm fra agterkanten af det enkelte beslag og til midten af hulkehlen. Det giver en lille vinkel agterud på hornene.  
sejlerhilsen Hans Jørgensen D140 Zero.

 

 

 

Mastefod fra John Mast.

John Mast oplyser, at vi skal passe rigtig godt på vores mastefod, idet den er udgået af produktionen, og ikke kan erstattes uden indgreb i det bestående masterør, og med deraf følgende nye beslag. Dette bør af sikkerhedsmæssige grunde udføres hos John Mast. Evt. prisoverslag for du ved direkte henvendelse til John Mast.
John Mast A/S – Lunikvej 12 – 2670 Greve tlf 4390 5600.   www.johnmast.dk

 

 

Mast, beslag og løbende rig fra John Mast.

John Mast leverer generelt alt til masten: 
Mast, bom, spilerbom og alle beslag hertil samt fald, vant og stag; men også spil, skødeviser samt andre beslag og skinner til dækket.

John Mast A/S – Lunikvej 12 – 2670 Greve tlf 4390 5600.   www.johnmast.dk

 

 

Hulkehle beslag.

Har du eller overvejer du at få slæder i storsejlet på en "gammel" type mast uden udfræsning som kan lukkes - så kan klubben tilbyde beslag som "lukker" således at slæderne ikke rasler ud når storsejlet bjerges. På den måde kan man beholde storsejlet på bommen.
Beslagene består af to halvdele som er udført i rustfrit stål og i en længde på 137 mm. Længden skal måske efterfølgende tilpasses din mast. Bredde ca. 45mm. Man skal selv tilpasse og afkorte. Dette gøres bedst med en tynd skæreskive og en vinkelsliber.
Der er 3 stk. 6 mm. huller i det ene beslag, som popnittes eller skrues på masten og 2 stk. 6 mm. udfræsning i det andet, som skal monteres med skruer så beslaget kan tages af og på eller skubbes til siden når slæderne skal ind i / ud af masten..
Man skal selv skaffe popnitter, skruer o.l. og lave finish. Det bedste er at skære gevind til de to skruer i masten. Med evt. fingerskruer undgår man fremover at skulle bruge værktøj.

         

Og her er det færdige resultat set fra begge sider...

    


Beslagene kan købes gennem Dimsekassen.