L23 centerløft..

Centerløft på en L23.

ADVARSEL:
Kilder til dette emne og L23 Klubben frasiger sig et hvert ansvar ifm udarbejdelse og brug af det nævnte udstyr ! ! !
Det påhviler den enkelte bruger at undersøge om udstyret kan godkendes til formålet og dermed er lovligt at bruge ! ! !

Med centerløft er det muligt at få båden op og i vandet på rekordtid ! Det er meget nemt at rigge til, når først båden er forberedt. Agterstaget kan blive siddende, og hvis båden skal en tur op for at blive vasket i bunden, er der ingen stropper i vejen. Man skal udskifte forreste og bageste kølmøtrik med 2 stk. 50 mm høje møtrikker, hvori der kan skrues øjebolte, eller man kan erstatte de to møtrikker med to 20 mm rustfrie øjemøtrikker. Det sidste kræver at der skæres et større hul i dørkpladen. I alle tilfælde skal godset være godkendt til at kunne klare 1200 kg., det er det beregnede træk på den bageste kølbolt. For at udskifte kølmøtrikkerne skal evt. glasfiber over disse fjernes. Dette kan gøres med et kopbor.  Der skal laves en gennemføring i ruffet lige foran garagen. Gennemføringen kan være en af dem, man bruger til vandpåfyldning med plant dæksel, og hvor studsen for neden skæres af så den flugter indvendig beklædning. Båden løftes i de to øjebolte som midlertidigt monteres i mufferne (høje møtrikker), som har erstattet de oprindelige kølmøtrikker, eller direkte hvis der benyttes øjemøtrikker. Løftestropper til åget, føres den forreste gennem gennemføringen i ruffet, medens den agterste føres gennem nedgangsåbningen hvor skydekappen først fjernes helt.

 
 

 

 

 

 

 

Tegning over åg..

Forslag til åg lavet af T-profil 100x100 mm., som er ca. 10 mm tyk i godset og som er beregnet til at kunne holde til de nævnte vægtangivelser. De tre huller er 16 mm hvor centrum af hullet er 30 mm fra kanterne. I enderne er 50 mm af T-et fjernet for at give plads til sjæklerne. Ågets vægt er ca. 12 kg.
Alle 5 sjækler, en løftering og de to stropper skal være godkendt til 2 ton. Øjemøtrikkerne som er vist på foto er af rustfrit stål og godkendt til 1200 kg. Stropperne er runde med en omkreds på 3 m. Hvilket giver en højde på 1,5 m - dette er lige nok til, at de kan nå fra kølboltene og til åget som lægges på ruffet. Hvis det efterfølgende viser sig at stropperne er for korte kan de evt. forlænges med et par ekstra sjækler.
Alternativt kan man montere 2 høje galvaniserede møtrikker (muffer) til erstatning af 2 af bådens kølmøtrikker. Heri skrues 2 øjebolte midlertidigt når båden skal løftes.

Øjemøtrikker i syrefast rustfrit stål DIN 582,  20 mm godkendt til træk på 1200kg. koster ca. 100 kr. + moms pr. stk.
De kan købes hos Coferro A/S Vesterlundvej 6, 2730 Herlev. Telefon 44845555.  Varenummer er:  24182024. (2005).
 

Oversigt over delene til et komplet åg hvor der benyttes øjemøtrikker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående benyttes på D140.  hilsen Hans..  god fornøjelse..

Alternativ til øjemøtrikker er at man monterer to lange møtrikker, hvori man monterer øjebolte. Øjebolte monteres kun når åget benyttes.

Dimsekassen har tidligere kunne levere åg; men produktionen er stoppet i klubben.

Tim Kastbo D165 Køge har efterfølgende leveret åg.
Tim kan kontaktes via Facebook eller mail timkas@live.dk

 

I det følgende eksempel er vist et åg lavet af en af rustfri stålplade.

 
Hans D140 Zero.